Головна » 2017 » Октябрь » 9 » "Мій рідний край"
12:37
"Мій рідний край"

 

                                                              Додаток 1

                                                              до Наказу Українського державного центру                                                              

                                                              туризму і краєзнавства учнівської молоді

                                                              від 26 березня 2013  № 30-А

                                                                         

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію

з активним способом пересування для участі

у конкурсі «Мій рідний край»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Метою складання звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування є збереження інформації про неї, оцінка краєзнавчо-дослідницької роботи, виявлення та пропаганда цікавих туристсько-краєзнавчих маршрутів у різних куточках України, об’єктів для екскурсійного відвідування тощо.

 

1.2. Звіт складається у письмовій формі.

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 60 сторінок, в тому числі текстової частини – до 40 сторінок.

Звіт подається надрукованим та на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt,  інтервал - 1,5 на аркушах А-4), а також переплетеним і пронумерованим разом з додатками. Нумерація наскрізна.

2. Зміст та структурні складові звіту

 

         2.1. Звіт повинен мати такі  розділи:

    титульна сторінка;

    зміст;

    анотація;

    довідкові відомості про маршрут, його туристсько-спортивну складову ;

    відомості про район експедиції;

    картографічний матеріал;

    фотографії;

    опис краєзнавчої та дослідницької роботи;

    додатки;

    підсумки, висновки, рекомендації;

    маршрутні документи (відповідно до вимог Положення);

    список літератури та джерел інформації.

        

2.2. Текстова частина краєзнавчо-дослідницької роботи повинна носити науковий та офіційно-діловий стиль і бути пов’язаною з фотографіями, картографічним матеріалом, схемами, додатками шляхом посилання в тексті. Опис цікавих туристсько-екскурсійних об’єктів може носити нарисовий характер.

2.3. Титульна сторінка.

         На титульній сторінці дається повна назва організації, яка проводить експедицію, напрям краєзнавчих досліджень, вид туризму та складність маршруту, тема, географічний район, терміни проведення, прізвище, ім’я, по батькові керівника, контактний телефон за формою:

 

_________________________________

(навчальний заклад, організація, що проводить експедицію)

 

З В І Т

 

         про експедицію з _______________________ краєзнавства

                                          (напрям краєзнавчих досліджень)

         з активним способом пересування - __________________________

                                                                                        (вид туризму, складність маршруту)

Тема:______________________________________________

 

         Здійснена по _______________________________________

                                   (географічний район подорожі)

 

з _______ до _____________  року

 

Керівник_______________________

                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

 

______________________                                                       (контактний телефон)

 

2.4. Зміст.

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються.

2.5. Анотація.

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея експедиції, її особливість, новизна інше. Обсяг – до 1 сторінки.

 

2.6. Довідкові відомості :

   вид туризму, складність маршруту;

   нитка та довжина активної частини маршруту;

   графік руху на маршруті;

   тривалість подорожі;

   засоби під’їзду до маршруту, інша інформація, що сприятиме більш повній      уяві про маршрут;

   список групи: прізвище та ім’я учасника, навчальний заклад, клас, рік народження, туристський досвід для учнів; прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посада керівника (керівників) експедиції.

         Розділ складається у формі короткого змістовного переліку з фотографіями, що висвітлюють проходження маршруту.

         Фото звіт про проходження туристсько-спортивної частини експедиції (маршруту) повинен містити загальне (групове) фото розміром не менше 13х18 см на фоні специфічного об’єкту; групове фото початку та завершення маршруту експедиції та 2-3 фото за кожний день активного пересування.

 

2.7. Відомості про район експедиції: загальні історико-географічні, туристсько-краєзнавчі, екскурсійно-пізнавальні. Матеріал подається у стислій формі і повинен стосуватися безпосередньо району подорожі.

2.8.Картографічний матеріал.

         Оглядові та робочі карти масштабом не менше 1:200000, у разі необхідності, можуть доповнюватись схемами такої якості, щоб за копіями з них можна  повторити експедицію або провести екскурсію.

2.9. Фотографії.

         Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даної експедиції, відображати природні об’єкти та історико-культурні місця району експедиції, підтверджувати проходження маршруту всією групою, дотримання вимог техніки безпеки, а також проведення дослідницької, краєзнавчої роботи.

         Фотографії повинні мати номер, підписи назв об’єктів, містити пояснення.

         У звіті фотографії розміщуються у місцях, де на них є посилання або на окремих листах.

         Розмір фотографій повинен бути не менше 10 х 15 см.

2.10. Опис краєзнавчо-дослідницької краєзнавчої роботи:

    обґрунтування вибору теми та району експедиції;

    матеріали про краєзнавчо-дослідницьку роботу, що розкривають   форми та зміст проведеної експедиційної роботи відповідно до теми пошуку;

    використання польових методів дослідження.

2.11. Додатки.

    орієнтовний кошторис витрат;

    розклад руху транспорту, розміщення медичних закладів, контрольно-  рятувальних служб тощо.

       

 2.12. Підсумки, висновки, рекомендації.

         У розділі відмічаються найбільш характерні особливості району експедиції, можливі інші варіанти проведення експедиції, екскурсійні можливості району. Рекомендації щодо проходження маршруту (з досвіду).

         Розділ містить  підсумок краєзнавчо-дослідницької роботи, виконаної в експедиції.

2.13. Список літератури та джерел інформації.

         Подається список літератури та інших джерел інформації, які використовувались при підготовці та проведенні експедиції, а також під час складання звіту.

         Якщо під час експедиції та за її підсумками відзнятий відеофільм (кліп) тощо, вказати його постійне місцезнаходження, можливість перегляду, умови виготовлення копії.

                 

                                                              Додаток 2

                                                              до Наказу Українського державного центру                                                               

                                                              туризму і краєзнавства учнівської молоді

                                                              від 26 березня 2013  № 30-А

 

 

КРИТЕРІЇ

експертної оцінки звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію

Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»

 

з/п

Критерій оцінювання

Максимальний

бал

1.

2.

3.

 

4.

5.

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

9.

10.

 

 

11.

 

 

12.

Графік руху та фото звіт проходження маршруту

Якість оформлення маршрутної документації

Висновки та рекомендації щодо туристсько-спортивної частини експедиції

Теоретичне та (або) практичне значення дослідження

Системність викладення матеріалу та повнота розкриття досліджуваної теми

Пошуково-дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

Наявність, доцільність та якість матеріалів, що підтверджують викладений зміст дослідженого (фотографії, карти, схеми, плани, графіки, малюнки, топографічні та геологічні прив’язки об’єктів дослідження), інші супроводжуючі матеріали

Аргументованість висновків, їх відповідність змістовним результатам експедиційних досліджень

Використання польових методів дослідження

Висвітлення результатів експедиції у ЗМІ; використання їх у навчально-виховному процесі навчального закладу

Якість оформлення звіту: стиль, грамотність, логічність викладу матеріалу; відповідність вимогам щодо складання звіту

Наявність електронної версії звіту

15

5

 

3

10

 

10

 

 

10

 

 

 

 

10

 

7

10

 

 

10

 

 

7

3

ВСЬОГО:

100 балів

 

 

Завідувач відділу краєзнавства

та наукових досліджень учнів                                                           Д.О. Бондарчук             

 

Категорія: Класним керівникам | Переглядів: 75 | Додав: franovska_yulia | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar